Vrijwilligers gezocht !!


Het Museum is altijd op zoek naar nieuwe mensen ...

Heb je een interesse in verhalen uit het verleden of graaf je graag in het archief of in de collectie?

 

Laat het ons dan zeker weten via da.museum.antwerpen@minfin.fed.be


ACTUAInterview met de conservator over de botersmokkel


Publicatie 01/03/2023"Een wat apart bezoek in het D&A-museum vanwege twee studentes videojournalistiek van de Thomas More hogeschool in Mechelen. Momenteel zitten zij in het laatste jaar waarbij ze als eindwerk een documentaire maken over de botersmokkel in de periode 1947-1968.

Uiteraard kunnen ze bij ons terecht voor wat historische duiding en enkele anekdotes over die woelige jaren."


Expo 'Van knappe koppen en scherpschutters...' in het OPF Dennenburg


Publicatie 17/02/2023van 17/2 t.e.m. 31/3 bezoekt de thematentoonstelling 'Van knappe koppen en scherpschutters...' van het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen ons OPF. Als vroegere douaneschool vormt kasteel Dennenburg immers dé plaats bij uitstek om deze expo rond de geschiedenis en evolutie van de douaneopleidingen een plekje te geven Neem dus zeker een kijkje op de eerste verdieping.

Het museum lanceert meteen ook een oproep:

Heel wat - intussen gepensioneerde douaniers - kregen hun opleiding in OPF Dennenburg en het museum zou heel graag foto's uit de periode van de douaneschool opnemen in de collectie.

Beschik je over foto's die je wil schenken of die het museum zou mogen inscannen?

Laat dan iets weten via da.museum.antwerpen@minfin.fed.be


Eerste bruikleen 2023


Publicatie 10/02/2023De eerste bruikleen vanuit het D&A-museum in 2023 stond in het kader van de Wereld Douanedag op 26 januari.
Er werd voor enkele dagen een kleine expo opgesteld in Financiecentrum North Galaxy in Brussel.
Onze bijdrage omvatte onder meer enkele objecten i.v.m. de smokkel van drugs en accijnsfraude in heden en verleden en een paspop in het actuele uniform voor een douanier van niveau C.


Bezoek Gie Rombouts


Publicatie 31/10/2022Op 28 oktober 2022 konden we enkele speciale gasten verwelkomen voor onze tijdelijke tentoonstelling “Van Knappe Koppen en Scherpschutters”.
Het gaat immers om Guido en Hilda Rombouts. Hun vader, brigadier Frans Rombouts, was van begin jaren 1950 tot 1965 de huisbewaarder van de douaneschool in Kapellen.
Omwille van de vele anekdotes werd het ook voor ons een interessant bezoek.


Herdenking vermoorde collega's


Publicatie: 27/06/2022Op 24 juni 2022 is het precies 100 jaar geleden dat twee douaniers tijdens hun dienst werden vermoord bij de gemeente Dour in Henegouwen. Alexande Decot en Lucien Nanquin van de brigade Blaugies waren nog maar een tiental minuutjes voordien gecontroleerd door hun luitenant op ronde toen deze plots schoten hoorde.

De luitenant keerde snel terug op zijn stappen en trof zijn twee collega’s dood aan.

Blijkbaar waren ze genadeloos om het leven gebracht door een smokkelaar met een oorlogswapen. De dader of daders werden niet gevonden en het is dus ook nooit uitgeklaard wat er precies is gebeurd.

Ongetwijfeld een van de meest ernstige incidenten met ambtenaren van de AAD&A sinds de oprichting van de Belgische douane in 1831.

Op initiatief van de lokale bevolking en vrienden van de brutaal vermoorde douaniers werd er trouwens kort nadien op de plaats van het misdrijf een monument in natuursteen onthuld. Vanuit het D&A-museum hadden we al eerder aandacht besteed aan dit drama en toen bleek dat de gemeente Dour het monument naar aanleiding van de 100ste verjaardag wil opwaarderen en heeft opgenomen in een herdenkingssite. Een initiatief dat wij uiteraard toejuichen!


Erfgoeddag 2022


Publicatie: 25/04/2022Het is een goede zaak dat we na twee edities die sterk in het gedrang kwamen door de corona-beperkingen op de Erfgoeddag 2022 terug bezoekers van vlees en bloed in de museumruimte konden ontvangen.

De commentaren achteraf over de tijdelijke tentoonstelling “Van Knappe Koppen en Scherpschutters” en de vaste opstelling waren overigens unaniem lovend en ook dat deed deugd.

Hierbij enkele impressies.Voorstelling Erfgoeddag 2022


Publicatie: 12 april 2022‘Erfgoeddag maakt school’ is dit jaar het thema van Erfgoeddag en daar speelt het D&A-museum graag op in.

Op zondag 24 april om 10 u gaat de bel en ben je welkom voor een bezoek aan de thematentoonstelling ‘Van knappe koppen en scherpschutters…’.

Uiteraard kan je van de gelegenheid gebruik maken om ook onze vaste opstelling (nog eens) te verkennen.

Op eigen tempo of met een woordje uitleg van één van onze gepassioneerde gidsen: die keuze is aan jou.

Lukt het die dag niet? De thematentoonstelling loopt nog tot 31 december 2022.


GroepsbezoekenDe aanvragen voor rondleidingen blijven vlot binnenkomen in het D&A-museum.

De coronamaatregelen - zoals de mondmaskerplicht - worden bovendien vanaf 7 maart 2022 afgebouwd.

Grotere groepen willen we voorlopig evenwel nog altijd opsplitsen, zoals we dat o.a. bij deze gidsbeurten voor het Stedelijk Lyceum LO uit Antwerpen op 17 maart hebben gedaan.


Grenspark KempenbroekOp 28 februari ontvingen we Klara Hermans in de museumruimte. Zij is een medewerkster van het GrensPark Kempen-Broek in het noorden van Limburg.

Ze werken daar aan een project rond historische smokkelactiviteiten in de grensstreek tussen Bocholt, Kinrooi en Weert en ze was op zoek naar achtergrondinformatie en bruikbaar beeldmateriaal.

Vanuit het D&A-museum ondersteunen we uiteraard met veel plezier initiatieven om het grenserfgoed in de kijker te zetten.

OBJECT IN DE KIJKERHet gesloten identiteitsvak


Publicatie: 4 oktober 2022


Er was een tijd – denk jaren ’80 van vorige eeuw – dat bevorderingsexamens bij Douane en Accijnzen nog ‘op papier’ werden afgenomen.

Om de anonimiteit van de kandidaten te verzekeren, werkte men met het ‘gesloten identiteitstvak’: een soort omslag die op de kaft van de examenbundel was gekleefd.

Lees meer over dit archiefstuk – dat trouwens mooi aansluit bij onze tijdelijke tentoonstelling ‘Van knappe koppen en scherpschutters’
LEES MEER


Lichtpistool


Lichtsignalen zijn eigenlijk een eeuwenoud gegeven. Seinpistolen met lichtkogels worden nog steeds gebruikt voor het geven van noodsignalen of het doorgeven van opdrachten, zoals het sein voor een aanval of een artilleriebeschieting in een militaire context.


Het exemplaar dat u hier ziet werd in de jaren 1940 en 1950 aangewend door de douaniers in de velddienst, onder andere om aan te geven dat een smokkelauto een stopsignaal had genegeerd zodat de collega’s die verder op stonden tijdig een versperring konden aanbrengen.


Of ze konden een signaal afvuren om assistentie te vragen aan een patrouille van de motorbrigade die in de omgeving actief was. Dit was uiteraard lang voor radio’s of smartphones de onderlinge communicatie heel wat makkelijker maakten.


“Thomas & Friends” op het foute spoor?!In de beginfase van de namaakindustrie was het vaak amateurisme troef, waarbij het verschil tussen het merkproduct en de imitatie of tussen het origineel en de illegale kopie overduidelijk was. Geleidelijk aan kwam namaak echter op een aantal punten steeds dichter in de buurt van het origineel.


Natuurlijk blijft het produceren en verhandelen van namaakgoederen een strafbaar feit omdat men ideeën, ontwerpen of octrooien van anderen gaat inpikken en misbruiken voor eigen winstbejag. Bovendien zijn er bij namaak doorgaans grote vragen te stellen op het vlak van productveiligheid.


Niet voor niets speelt de AAD&A ook in deze materie al enkele decennia een belangrijke rol bij de bescherming van de samenleving en de legale economische operatoren.

Dit stuk uit een inbeslagname van een lading speelgoed uit China in de haven van Antwerpen in 2019 zit nog in de beginfase.


Afgezien van de ronduit belabberde afwerking van deze set van “Thomas & Friends” wordt in dit geval zelfs oorlogstuig toegevoegd in de vorm van een ballistische raket bovenop de oplegger. Toch wel een markant verschil met de thematiek van deze Brits-Amerikaanse animatiereeks voor jonge kinderen. Ze is gebaseerd op de belevenissen van Thomas en een aantal andere locomotieven en voertuigen met zowel letterlijk als figuurlijk heel menselijke trekjes.

Meer info over AAD&A en de bestrijding van namaak en piraterij:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen/namaak#q1